Inspiracje z Legito Legal Disruptors 2020

October 1, 2020
Market

Podczas gdy w ostatnim czasie wiele konferencji zostało przełożonych, odwołanych lub przeniesionych do formuły zdalnej, konferencja Legito Legal Disruptors (LDD) odbyła się zgodnie z planami, chociaż oczywiście w formie dostosowanej do nowej rzeczywistości.

Dzięki kolejnej już edycji Legito Legal Disruptor możemy (LDD) oczekiwać, że Praga stanie się jednym z centrów innowacji prawnej w regionie CEE.

Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami/inspiracjami po wydarzeniu, w którym miałem okazję uczestniczyć jako prelegent.


Kudos dla organizatorów!

Konferencja była doskonałą zapowiedzią konferencji nowej generacji, dzięki doskonałej organizacji i optymalnemu wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii.

Organizatorom udało się połączyć na żywo uczestników z całego świata, podnosząc na kolejny poziom wymianę opinii i doświadczeń.

Sukces tej formuły z pewnością przyczyni się do organizowania coraz większej ilości globalnych wydarzeń w hybrydowej formie.

Łatwiej będzie teraz organizować konferencje z udziałem prelegentów z całego świata, przy mniejszej ilości barier logistycznych (podróże, zakwaterowanie itp.).

Za świetną inicjatywę uważam retransmisję wydarzenia. Dzięki temu osoby, które nie miały szansy dołączyć do nas osobiście, mogły brać udział w konferencji bezpłatnie, nie wychodząc z domów.


Klient (i jego doświadczenie) w centrum

Po transformacji cyfrowej niejako wymuszonej przez epidemię COVID-19, klient i jego doświadczenia zaczęły być dla prawników głównym priorytetem.

Nie mamy obecnie okazji spotykać się tak często i tak łatwo, jak dotychczas. W związku z tym nastąpiła również zmiana sposobu świadczenia usług doradczych. W tym kontekście prawnicy muszą znaleźć nowe sposoby udzielania klientom porad. Tam, gdzie lunch i/lub spotkanie były kluczowe dla budowania zaufania i zapewnienia klientowi poczucia bezpieczeństwa, musimy nauczyć się wykorzystywać nowe kanały komunikacji.

Miejmy nadzieję, że dynamika wdrażania narzędzi zdalnej komunikacji i współpracy pozostanie w praktyce prawniczej.

Warto jednak spojrzeć dalej i zainteresować się narzędziami, które pozwalają na bardziej zaawansowane wdrażanie klienta w usługi.

Jest tutaj duże pole dla innowacyjności. Jako przykład mogę podać m.in.: dedykowane i zabezpieczone platformy wymiany informacjami i materiałami pomiędzy klientami a prawnikiem, udostępnianie klientowi narzędzi legaltechowych zasilanych wiedzą prawników (np. spersonalizowane pod kątem danej branży chatboty lub zautomatyzowane wzory dokumentów).

Wykorzystanie takich narzędzi prowadzi do wzmocnienia więzi pomiędzy prawnikiem a klientem.


Skupmy się na wyniku

Zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu i konieczności bardzo szybkiej reakcji na wydarzenia wywołane przez bezprecedensowy kryzys, efekt jest kluczowy dla klienta.

Klienci muszą mieć partnerów, którzy potrafią dostosować się do ich potrzeb i zapewnić rozwiązania typu “quick-win”, pozwalające na dynamiczne adaptowanie biznesu do niestabilnej sytuacji.


Oto nadchodzi technologia

Spodziewam się, że dzięki nowym narzędziom i procesom, opartym na potężnych technologiach prawnicy będą otwierać się na nowe pomysły, aby móc szybko udzielać większej ilości porad o wysokiej jakości.

Należy jednak zachować ostrożność! Stworzenie własnego rozwiązania legaltech nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem dla kancelarii. Podzielam opinię wielu prelegentów LDD, że wdrożenie gotowego, funkcjonującego i stale aktualizowanego rozwiązania jest dużo bardziej wydajne, bezpieczne, przewidywalne (patrz SLA) i efektywne kosztowo.


PS. Jeśli chcesz, aby Twój zespół korzystał z nowo zakupionego narzędzia, kluczowe znaczenie ma interfejs! Dlatego warto zwrócić na niego szczególną uwagę podczas przeprowadzania analizy porównawczej.


Myśl długoterminowo

Innowacja jest inwestycją o szerokim zasięgu i wymaga długoterminowej perspektywy. Zmiany, które zaczynasz dzisiaj, prawdopodobnie nie zapewnią wyników finansowych i znaczącego zwrotu z inwestycji przed upływem 2 do 5 lat.

Pamiętaj jednak, że inni na Ciebie nie czekają z innowacją.

Na koniec - i to podsumowuje wszystko, jak powiedział Mark Cohen w kontekście wpływu COVID-19 na branżę prawniczą: To wszystko sprowadza się do wyzwań i możliwości (It is all about challenges and opportunities)!

Roman Kaczynski

I assist law firms and in-house legal departments in their digital transformation.

My legal education, complemented by practical experience in different legal tech companies and by various training courses in innovation management, allows me to identify the needs of lawyers and their clients and thus implement or create technological and organisational solutions adapted to the new realities.

Experienced in change management related to transformation programs (stakeholder assessment, change impact analysis, organization design, communication planning, training support).

Related Posts