Francja porządkuje LegalTech

June 21, 2019
Regulatory

Działalność platform prawnych została ostatnio we Francji częściowo uregulowana przez ustawę z dnia 23 marca 2019 r. o programowaniu i reformie wymiaru sprawiedliwości (fr. loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019).

Na francuskim rynku legaltechowym istnieje obecnie wiele platform internetowych oferujących usługi prawne lub sądowe (np. Marcel, Ejust, Fast Arbitre). Platformy oferujące doradztwo prawne lub usługi w zakresie rozwiązywania sporów, będą jednak musiały teraz także spełniać wymogi ustawy o zawodzie prawnika i sądownictwie z 1971 r. (fr. loi de 1971 sur les professions judiciaires et juridiques), która wprowadza m.in. kryteria kompetencji lub posiadania dyplomu.

15 000 EUR grzywny

Internetowe platformy rozstrzygania sporów muszą zatem przestrzegać zasad etyki (bezstronności, niezależności, profesjonalizmu i staranności), ochrony danych osobowych (ujawnienie poufnych informacji podlega karze jednego roku pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości do 15 000 EUR) oraz przejrzystości.

Przede wszystkim, internetowe usługi rozstrzygania sporów nie mogą ograniczać się do wykorzystania algorytmicznego lub automatycznego przetwarzania danych. W przypadku korzystania z automatycznego przetwarzania danych, strony sporu muszą zostać o tym poinformowane i wyrazić na to jednoznaczną zgodę.

Strony mogą ponadto wnioskować o uzyskanie szczegółowych i zrozumiałych informacji w zakresie natury danych, które są przetwarzane. Warto zaznaczyć, iż internetowe usługi rozstrzygania sporów mogą być certyfikowane przez akredytowany organ. Taki certyfikat zarejestrowani “tradycyjni” mediatorzy otrzymują automatycznie, “internetowi mediatorzy” muszą się zaś o nie postarać.

Jest to ewolucja, która może początkowo niepokoić startupy ze względu na nowe, bardziej restrykcyjne wymogi. Ostatecznie jednak powinna być powodem do entuzjazmu, ponieważ ilustruje świadomość prawodawcy w zakresie zjawisk legaltechowych.

Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli legaltech dąży do zaistnienia w sektorze wymiaru sprawiedliwości, będzie musiał przyjąć jego zwyczaje i tradycje, zwłaszcza etyczne.

Roman Kaczynski

I assist law firms and in-house legal departments in their digital transformation.

My legal education, complemented by practical experience in different legal tech companies and by various training courses in innovation management, allows me to identify the needs of lawyers and their clients and thus implement or create technological and organisational solutions adapted to the new realities.

Experienced in change management related to transformation programs (stakeholder assessment, change impact analysis, organization design, communication planning, training support).

Related Posts